Brodski Stupnik

Stambeno-poslovna zgrada, P+1, poslovni dio: caffe bar, pizzeria, frizerski salon, mesnica i trgovina

Damir Hrvojević

Stambeno-poslovna zgrada, P+1, poslovni dio: automehaničarska radionica

Mihael Šoštarić

Zgrada društvene namjene - župni ured, P+Pk

Župa Sv. Ilije Proroka

Zgrada društvene namjene - župni ured, P+Pk

Župa Sv. Ilije Proroka

Poslovno-proizvodna hala – stolarska radionica, P

Drago Rendula